O projekcie w wielkim skrócie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w partnerstwie z SYNTEA S.A. bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy-doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku. Projekt skierowany jest do 146 uczniów i 18 nauczycieli zawodu.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się 1 czerwca 2017 r. i potrwa do końca roku szkolnego 2017/2018. Misją projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. W ramach zadań przeprowadzone zostaną szkolenia tj.: inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D (dla technika mechanika, mechanika lotniczego, awionika i ZSZ), administrowanie sieciami Cisco, grafika komputerowa, systemy mobilne w biznesie (dla technika informatyka), personel pokładowy linii lotniczych, obsługa naziemna statków powietrznych, ADR – transport towarów niebezpiecznych drogą lądową, Basic Cargo (dla technika mechanika lotniczego i awionika), multimedia w reklamie, obsługa kas fiskalnych (dla technika ekonomisty). Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczeń przystąpi do egzaminu zewnętrznego VCC, IATA co umożliwi walidację kompetencji. Wartość projektu wyniesie ponad 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *