Kuźnia zawodowców

W „Kuźni Zawodowców” – PCEZ im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku od 1 czerwca realizowany jest projekt „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas wakacji w PCEZ był okresem dużych zakupów wyposażenia specjalistycznego oraz modernizacji i unowocześnienia bazy dydaktycznej placówki. W ramach środków przyznanych w projekcie zakupiono jak dotąd: 2 nowoczesne pracownie komputerowe (w sumie 30 zestawów komputerowych z pakietami programów CAD, obróbki wideo, animacji komputerowej oraz pakietu finansowo-księgowego i biurowego), wyposażenie biurowe dla zawodu technik ekonomista, specjalistyczny sprzęt do nauki konfiguracji sieci komputerowych, a także pakiet podzespołów do montowni komputerów dla technika informatyka, narzędzie pomiarowe dla techników mechaników oraz wyposażenie statków powietrznych dla techników mechaników lotniczych i awioników. Również ze środków projektu wyremontowano i kompletnie wyposażono pracownię językową, aby podnieść efektywność nauczania języków obcych w szkole, w tym w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (PCEZ była jedyną szkołą w województwie, która prowadziła nabór na ten kierunek w 2017 r.). Warto nadmienić, że są jeszcze wolne miejsca na wybrane kierunki. Nabór prowadzony jest do końca września po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją i sekretariatem szkoły.

Można powiedzieć, że to dopiero początek. We wrześniu w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe finansowane ze środków unijnych w ramach projektu.

Uczniowie mogą wybierać:

– „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”,

– „Administrowanie sieciami Cisco”,

– „Grafika komputerowa”,

– „Systemy mobilne w biznesie”,

– „Personel pokładowy linii lotniczych”,

– „Obsługa naziemna statków powietrznych”,

– „ADR – transport towarów niebezpiecznych drogą lądową”,

– „Basic Cargo”,

– „Multimedia w reklamie”,

– „Obsługa kas fiskalnych”,

– „Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima”,

– „Montownia komputerów”,

– „Język angielski branży lotniczej, mechanicznej, informatycznej, ekonomicznej i innych zgodnie z kierunkami kształcenia”,

– „Przygotowanie do kwalifikacji zawodowej M.44”,

– „Monter maszyn i urządzeń”,

– Wyjazdy pozaszkolne na Uczelnie: zajęcia na Politechnice Lubelskiej, zajęcia w Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie,

– Stypendia stażowe w Rzeszowie i Warszawie,

– Staże zawodowe w Lublinie.

Dla nauczycieli PCEZ również przewidziano szereg dodatkowych instrumentów doskonalących warsztat umiejętności i kompetencji takich jak:

– „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”,

– „Multimedia w reklamie”,

– „MS Windows Serwer 2012”,

-„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie ”,

– „Studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu – Prawo lotnicze z czynnikiem ludzkim i bezpieczeństwem lotniczym”,

– „Studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu – mechanika i awionika lotnicza”,

– „Dodatkowe zajęcia we współpracy z uczelniami wyższymi”.

Nowy rok szkolny 2017/2018 w PCEZ zapowiada się więc bardzo ciekawie, a kluczową wartością dodaną będą nowe umiejętności uczniów, które zaowocują w przyszłości cenionymi kompetencjami na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *