Kuźnia zawodowców

W „Kuźni Zawodowców” – PCEZ im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku od 1 czerwca realizowany jest projekt „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas wakacji w PCEZ był okresem dużych zakupów wyposażenia specjalistycznego oraz modernizacji i unowocześnienia bazy dydaktycznej placówki. W ramach środków przyznanych w projekcie zakupiono jak dotąd: 2 nowoczesne pracownie komputerowe (w sumie 30 zestawów komputerowych z pakietami programów CAD, obróbki wideo, animacji komputerowej oraz pakietu finansowo-księgowego i biurowego), wyposażenie biurowe dla zawodu technik ekonomista, specjalistyczny sprzęt do nauki konfiguracji sieci komputerowych, a także pakiet podzespołów do montowni komputerów dla technika informatyka, narzędzie pomiarowe dla techników mechaników oraz wyposażenie statków powietrznych dla techników mechaników lotniczych i awioników. Również ze środków projektu wyremontowano i kompletnie wyposażono pracownię językową, aby podnieść efektywność nauczania języków obcych w szkole, w tym w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali (PCEZ była jedyną szkołą w województwie, która prowadziła nabór na ten kierunek w 2017 r.). Warto nadmienić, że są jeszcze wolne miejsca na wybrane kierunki. Nabór prowadzony jest do końca września po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją i sekretariatem szkoły.

Można powiedzieć, że to dopiero początek. We wrześniu w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej rozpoczęła się rekrutacja uczniów na zajęcia dodatkowe finansowane ze środków unijnych w ramach projektu.

Uczniowie mogą wybierać:

– „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”,

– „Administrowanie sieciami Cisco”,

– „Grafika komputerowa”,

– „Systemy mobilne w biznesie”,

– „Personel pokładowy linii lotniczych”,

– „Obsługa naziemna statków powietrznych”,

– „ADR – transport towarów niebezpiecznych drogą lądową”,

– „Basic Cargo”,

– „Multimedia w reklamie”,

– „Obsługa kas fiskalnych”,

– „Standardy księgowości komputerowej z wykorzystaniem programu Comarch ERP Optima”,

– „Montownia komputerów”,

– „Język angielski branży lotniczej, mechanicznej, informatycznej, ekonomicznej i innych zgodnie z kierunkami kształcenia”,

– „Przygotowanie do kwalifikacji zawodowej M.44”,

– „Monter maszyn i urządzeń”,

– Wyjazdy pozaszkolne na Uczelnie: zajęcia na Politechnice Lubelskiej, zajęcia w Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie,

– Stypendia stażowe w Rzeszowie i Warszawie,

– Staże zawodowe w Lublinie.

Dla nauczycieli PCEZ również przewidziano szereg dodatkowych instrumentów doskonalących warsztat umiejętności i kompetencji takich jak:

– „Inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D”,

– „Multimedia w reklamie”,

– „MS Windows Serwer 2012”,

-„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie ”,

– „Studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu – Prawo lotnicze z czynnikiem ludzkim i bezpieczeństwem lotniczym”,

– „Studia podyplomowe dla nauczycieli zawodu – mechanika i awionika lotnicza”,

– „Dodatkowe zajęcia we współpracy z uczelniami wyższymi”.

Nowy rok szkolny 2017/2018 w PCEZ zapowiada się więc bardzo ciekawie, a kluczową wartością dodaną będą nowe umiejętności uczniów, które zaowocują w przyszłości cenionymi kompetencjami na rynku pracy.

O projekcie w wielkim skrócie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w partnerstwie z SYNTEA S.A. bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy-doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku. Projekt skierowany jest do 146 uczniów i 18 nauczycieli zawodu.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się 1 czerwca 2017 r. i potrwa do końca roku szkolnego 2017/2018. Misją projektu jest wyposażenie uczniów w dodatkowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. W ramach zadań przeprowadzone zostaną szkolenia tj.: inżynieria projektowania komputerowego 2D i 3D (dla technika mechanika, mechanika lotniczego, awionika i ZSZ), administrowanie sieciami Cisco, grafika komputerowa, systemy mobilne w biznesie (dla technika informatyka), personel pokładowy linii lotniczych, obsługa naziemna statków powietrznych, ADR – transport towarów niebezpiecznych drogą lądową, Basic Cargo (dla technika mechanika lotniczego i awionika), multimedia w reklamie, obsługa kas fiskalnych (dla technika ekonomisty). Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie poprzez wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Po zakończeniu szkolenia każdy uczeń przystąpi do egzaminu zewnętrznego VCC, IATA co umożliwi walidację kompetencji. Wartość projektu wyniesie ponad 1 mln zł.