Home

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w partnerstwie z SYNTEA S.A. bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy-doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i szkolenia na potrzeby rynku pracy w PCEZ w Świdniku. Projekt skierowany jest do 146 uczniów i 18 nauczycieli zawodu.

O projekcie

Kuźnia zawodowców

W „Kuźni Zawodowców” – PCEZ im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku od 1 czerwca realizowany jest projekt „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas wakacji w PCEZ był okresem dużych zakupów …

O projekcie w wielkim skrócie

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku w partnerstwie z SYNTEA S.A. bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy-doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz dopasowania systemów kształcenia i …

Galeria

Kontakt

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej
im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku
ul. Szkolna 1
21-045 Świdnik